โอกาส 2 โอกาส – Flim Young Camp ครั้งที่ 9

โอกาส 2 โอกาส (ผลงานจากค่ายภาพยนต์หนังสั้นโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา)

โครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีการผลิตหนังสั้น (Flim Young Camp) ครั้งที่ 9

Cr. Pholtro Lapuang

จตุรภัทร ประทุม

ครูชำนาญการพิเศษ, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, [ website: http://bit.ly/jaturapad ], [ facebook: http://bit.ly/jaturapadpage ]