สัญลักษณ์ และอัตลักษณ์

สัญลักษณ์และอัตลักษณ์

ตราสัญลักษณ์

เทียนไขที่ทอแสงสว่างโชติช่วง รัศมีเทียน 12 แฉก ฐานของเทียนเป็นสีประจำโรงเรียน(เทา-ทอง)และอักษรย่อ พย สีแดง มีข้อความสีขาวภาษาบาลีว่า "วิชฺชา จารณ สมฺปนฺโน" ซึ่งถุือเป็นปรัชญาของโรงเรียนบนแพรแถบสีฟ้าขอบน้ำเงิน

สีประจำโรงเรียน

สีเทาและสีทอง สีเทา เป็นสีแห่งมันสมอง หมายถึงความรู้ดี สีทอง เป็นสีแห่งความสงบ หมายถึงความประพฤติดี

ปรัชญาของโรงเรียน

วิชฺชา จารณ สมฺปนฺโน หมายถึง ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้ดีและความประพฤติดี

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกทองกวาว(กลาง)หรือดอกจาน(อิสาน) มีชื่อเรียกตามท้องถิ่น ดังนี้ กวาว, ก้าว (ภาคเหนือ) ; ทองกวาว, ทองธรรมชาติ, ทองพรมชาติ (ภาคกลาง) ; ทองต้น (ราชบุรี) ; จาน (อุบลราชธานี) ; จ้า (เขมร-สุรินทร์) ; จอมทอง (ภาคใต้)

อัตลักษณ์

คุณธรรมเด่น วิชาการแกร่ง เข้มแข็งงานอาสา

เอกลักษณ์

ส่งเสริมสุขภาพกายและจิต พิชิตการแข่งขัน สรรค์สร้างพัฒนา

วัฒนธรรมองค์กร

มุ่งความสำเร็จของงาน (Focus on success)