ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดภาพยนต์สั้นต่อต้านการทุจริต “เรื่องสู้เพื่อโกง”

  • เจ้าของผลงาน/ผู้ฝึกสอน คุณครูอาทร​ โคตรมุตร​ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา​ ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด