Author: admin

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันหุ่นยนต์ สพม. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 วันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนโพนทองพัฒนาว

Read More