โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยารับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566  ดังรายละเอียดในประกาศโรงเรียน ลงวันที่ 20 มกราคม 2566