ประกาศโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ห้องปกติ ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องปกติ ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องปกติ ปีการศึกษา 2566 ตามรายละเอียดของไฟล์แนบ