ข่าวกิจกรรม

13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด