English Camp ปีการศึกษา 2565

🔘วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566🔘

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 180 คน และวิทยากรรับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

🔘สถานที่จัดกิจกรรม

  • หอประชุมพัฒน์วิทย์ 2
  • หอประชุมพัฒน์วิทย์ 3
  • หอประชุมเทาทอง
  • และหอประชุมไทรทอง

🔘โดยมี นายวิคิด ทินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนโพยทองพัฒนาวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด