ข่าวกิจกรรม

บรรยากาศการสอบเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา2566

บรรยากาศการสอบเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา2566

    วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2566  โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ได้ทำการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) โดยมีห้องสอบจำนวน 19 ห้องสอบ สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมด้านล่างค่ะ