โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยารับการนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่​1​ ปีการศึกษา​2566

     🌼16 มิถุนายน 2566🌼 คณะกรรมการนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566 ประกอบด้วย รองผอ.สพม.ร้อยเอ็ด นายเทิดทูน วรวไล
นายสมชาติ สุขใส(กตปน.)  นายวิคิดทินบุตร (ประธานสหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์) นายอุพิษ เหมือนทอง(ผอ.กลุ่ม.นิเทศก์) และ นางสายวสันต์ สุชะไตร(ศึกษานิเทศก์)
ดำเนินการตรวตเยี่ยมและนิเทศการเปิดภาคเรียน1/2566 ที่โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา