โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 วันที่ 28 มกราคม – 29 มกราคม 2566

โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครังที่ 70 จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ วันที่ 28 มกราคม – 29 มกราคม 2566 ที่ผ่านมามา มีครูผู้ควบคุมทีม นักเรียนที่เข้าแข่งขัน กรรมการตัดสิน กรรมการอำนวยการ กรรมการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่จากสพฐ. แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ และผู้ปกครองนักเรียน มาร่วมงานวันละกว่า 1,000 คน โดยจัดการแข่งขัน 3 รายการ ได้แก่ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3,การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 และ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ตาม Link ด้านล่าง