ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันหุ่นยนต์ สพม. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 วันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. (สพม.)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครังที่ 70  จังหวัดร้อยเอ็ด  ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566  ที่ผ่านมา  มีครูผู้ควบคุมทีม  นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  กรรมการตัดสิน  กรรมการอำนวยการ  กรรมการดำเนินงาน  เจ้าหน้าที่จากสพฐ. แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ  และผู้ปกครองนักเรียน มาร่วมงานวันละกว่า 1,500 คน  โดยจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ 8 รายการ  ได้แก่  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐานม.ต้น,ม.ปลาย การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลางม.ต้น,ม.ปลาย  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูงม.ต้น,ม.ปลาย  และการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.ต้น,ม.ปลาย