โครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติดเพื่อเยาวชนและอนาคตชาติ

วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายวิคิด ทินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในการอบรมโครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติดเพื่อเยาวชนและอนาคตชาติ

โดยมี พ.ต.อ.ภูมิวิทย์ เวชกามา รองผู้บังคับการ ภจว.ร้อยเอ็ด พ.ต.อ.เกียรติปกรณ์ รวมวงศ์ ผกก.สภ.โพนทอง นายพิชัยยา ตุระซอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายอานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทอง และกรรมการสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาและสถานีตำรวจภูธรโพนทอง ว่าด้วยการดำเนินการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และทีมวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด โทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักปฏิเสธไม่ยุ่งเกี่ยว กับยาเสพติด และสามารถนำความรู้ถ่ายทอดไปยังชุมชนและสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติดต่อไป

โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้