ข่าวกิจกรรม

 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายวิคิด ทินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดและดูแลนักเรียนตลอดการจัดกิจกรรม ณ หอประชุมไทรทอง โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา