โครงการทัศนศึกษายังเเหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ แหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดสกลนคร วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕