ข่าวกิจกรรม

โครงการทัศนศึกษายังเเหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

โครงการทัศนศึกษายังเเหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ณ แหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดสกลนคร วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕