ข่าวกิจกรรม

โครงการทัศนศึกษายังเเหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

โครงการทัศนศึกษายังเเหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ณ แหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดสกลนคร วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕