ข่าวกิจกรรม

โครงการทัศนศึกษายังเเหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

โครงการทัศนศึกษายังเเหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ณ แหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดสกลนคร วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕