โครงการทัศนศึกษายังเเหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

โครงการทัศนศึกษายังเเหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ แหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดสกลนคร วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕