ข่าวกิจกรรม

โครงการค้นหาคัดกรองซิฟิสในวัยรุ่น

  • เมื่อวันที่ ๘  กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพัฒวิทย์ ๓ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด นายจิรพงษ์ คงครบ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา พร้อม นายแพทย์ พิพัฒน์ ทองน้อย นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลโพนทอง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพนทอง ร่วมทำพิธีเปิด โครงการค้นหาคัดกรองซิฟิสในวัยรุ่น โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลโพนทอง โดยมีนักเรียนชั้น ม.๔/๑ – ๔/๕ และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการโพนทอง จำนวน ๒๕๐ คน เข้าร่วมโครงการ โดยจุดประสงค์ของโครงการ เพื่อค้นหาเพื่อคัดกรองผู้ป่วยโรคซิฟิลิส เข้าสู่ระบบการรักษาอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังสอนวิธีการป้องกันโรคติดต่อ กับกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป   ….ข่าว/ภาพ คุณครูโกมล วรามิตร