โครงการคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ปีการศึกษา 2565

🌟 วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ได้จัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายวิคิด ทินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด 🌟