ข่าวกิจกรรม

สถานีตำรวจภูธรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

  • วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖  โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาขอขอบพระคุณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอโพนทอง นำโดย น.พ.ต.อ.เกียรติปกรณ์ รวมวงศ์ ผกก.สภ.โพนทอง และคณะ ได้กรุณาให้ความรู้กับนักเรียนหลังกิจกรรมหน้าเสาธง เรื่อง การป้องกันอาชญากรรมในโรงเรียนกับนักเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
    ตามโครงการโรงพัก รักโรงเรียน ( 1 โรงเรียน 1 โรงพัก ) และได้มอบงบประมาณสนับสนุนในการบริหารของสถานีตำรวจในโรงเรียน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมี ดร.ณัฐชา แก้วเนตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน และคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ