วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ภาคเช้า)

วันศุกร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายวิคิด ทินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา มอบหมายให้ นางสาววิไลภรณ์ เตชะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และ นายนริทร์ น้อมระวี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี “พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ” ณ หอประชุมอำเภอโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด