“วันภาษาไทยแห่งชาติ”

  • วันพุธ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายวิคิด ทินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา มอบหมายให้ นางสาววิไลภรณ์ เตชะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และมีนักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป โดยมีการแสดงละครในวรรณกรรม วรรณคดี การประกวดตัวละครในวรรณคดีของนักเรียน ณ หอประชุมไทรทอง โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา