มอบทุนการศึกษานักเรียนสอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ได้ 100 คะแนนเต็ม