ข่าวกิจกรรม

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด