พิธีมอบเกียรติบัตร วงดนตรีร่วมสมัย “ศีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทย เพื่อแผ่นดิน” ปีที่ 2 ประจำปี 2566

  • วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ นายวิคิด ทินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนา นางสาววิไลภรณ์ เตชะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วย พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตร วงดนตรี ร่วมสมัย “ศีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทย เพื่อแผ่นดิน” ปีที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ “ปลูกกล้าบรรเลงรักษ์ แด่องค์ราชัน” โดยวงดนตรี PPW Band โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนของจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าทำการแข่งขัน ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่หอประชุมเทาทอง โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด