ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์

  • วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิคิด ทินบุตร ผู้อำนวยการโพนทองพัฒนาวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์