พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมรายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมรายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา