พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายวิคิด ทินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี