ข่าวกิจกรรม

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566

  •  วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายวิคิด ทินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา นำผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และจัดให้มีการลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมไทรทอง โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา