ข่าวกิจกรรม

ประชุมกรรมการจัดการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประจำปี 2566

  • วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖
    ณ หอประชุมไทรทอง โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา