บรรยากาศการแข่งขันกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2566