ข่าวกิจกรรม

บรรยากาศการสอบเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566

       วันอาทิตย์ ที่ 26  เดือนมีนาคม พ.ศ.2566  โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ได้ทำการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)