23 ตุลาคม “วันปิยมหาราช”

วันที่ 23 ตุลาคม 2565  คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา นำโดย นายวิคิด ทินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันปิยมหาราช”  ร่วมกับข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนอำเภอโพนทอง ซึ่งมีว่าที่ร้อยตรีอาณพ ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทองเป็นประธานในพิธี  ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด