ค่ายดาราศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

🌟นายวิคิด ทินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายดาราศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ซึ่งจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา