ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

      วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้ขอฝากตัวเป็นศิษย์ ขอขมาและระลึกถึงพระคุณครูโดยมีนายวิคิด ทินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ด้วยความอบอุ่นและความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีการ นักเรียนให้ความร่วมมืออย่างตั้งใจและเต็มใจ ทำให้งานผ่านไปได้ด้วยดี