กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

  • วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายวิคิด ทินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมเทาทอง โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา