กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา