กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

  • วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี นายวิคิด ทินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เป็นประธานในพิธีอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนำกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมด้วย ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์และพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้มีการมอบรางวัลและเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมการประกวดคำขวัญ , เรียงความ , วาดภาพ และการประกวดเต้น Cover Dance ต่อต้านยาเสพติด ณ หอประชุมเทาทอง โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา