การประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

    วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ผอ.วิคิด ทินบุตร พร้อมด้วยผู้บริหาร ประธานชมรมครูเก่าพัฒน์วิทย์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู และลูกๆ สภานักเรียน โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมพัฒน์วิทย์ 3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา