ข่าวกิจกรรม

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2/2566