การประกวดดนตรีร่วมสมัย “คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน” ปีที่ 2


  • วันที่ 30 มิถุนายน 2566 “วงPPW. Band ” โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ชนะการประกวดดนตรีร่วมสมัย “คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน” ปีที่ 2 ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดร้อยเอ็ด ในพื้นที่รับผิดชอบมณฑลทหารบกที่ 27 ระดับ จังหวัด  เพื่อเข้าประกวด ระดับ ทภ.