โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
การจัดการเรียนวันเสาร์
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Previous slide
Next slide
  • พิธีเปิดค่ายช่วงเช้า  ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ท่าน ผอ.วิคิด ทินบุตร รองฯ ดร.วิไลภรณ์ เตชะ และรองฯ ดร.ณัฐชา แก้วเนตรมาเป็นประธานพิธีเปิด และให้กำลังใจ ลูกนักเรียน ในการจัดค่ายวิชาการบูรณาการ ณ รัตนปุระ รีสอร์ท จ. จันทบุรี วันที่ 8-10 ตุลาคม พ.ศ.2566 

      

       วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายวิคิด  ทินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมในครั้งนี้  ทางงานห้องเรียนพิเศษฯ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 

คลิกเลย!!!! หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (Gifted Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผลการคัดเลือกเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565