ประชุมกรรมการตัดสิน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด (กลุ่มที่ 3)

รูปภาพเพิ่มเติม

Read more