รับสมัครนักเรียน 2567

เข้าสู่เว็บรับสมัครออนไลน์ ที่นี่ คลิก

คู่มือระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ดาวน์โหลด

เอกสารที่จะต้องเตรียมสำหรับการอัพโหลด

  • รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) *เป็นไฟล์รูปถ่าย .jpg .png
  • สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน (รับรองสำเนาถูกต้อง) *เป็นไฟล์รูปถ่าย .jpg .png หรือ ไฟล์ pdf
  • ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 ด้านหน้า/ด้านหลัง *เป็นไฟล์รูปถ่าย .jpg .png หรือ ไฟล์ pdf
  • ใบรับรองผลการศึกษา ปพ.7 *เป็นไฟล์รูปถ่าย .jpg .png หรือ ไฟล์ pdf

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 043571338

เพิ่มเพื่อน