ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ที่อยู่  15 หมู่ 10 ตำบลสระนกแก้ว  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
15 Moo 10 Sra nok kaeo, Phonthong, Roi-Et, 45110
โทรศัพท์ 043-571338  โทรสาร 043-571339
Website: www.patwit.ac.th