การประชุมผู้ปกครองนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563

📢เรียนขอประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ปกครองนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 กำหนดการณ์ดังนี้

  1. 📌วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
    1. ผู้เข้าประชุม : ผู้ปกครองนักเรียน ม. 3 , ม.4 และ ม.5
  2. 📌วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
    1. ผู้เข้าประชุม : ผู้ปกครองนักเรียน ม.1 , ม.2 และ ม.6

🕒 โดยเริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

▶️ ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถเข้าลงทะเบียนในระบบได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

🔖 จึงแจ้งมาให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ตามระดับชั้น และวันเวลา ดังกล่าว ทาง FB : โพนทองพัฒนาวิทยา
ตาม QR-Code การประชุมฯ ด้านล่างนี้

จตุรภัทร ประทุม

ครูชำนาญการพิเศษ, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, [ website: http://bit.ly/jaturapad ], [ facebook: http://bit.ly/jaturapadpage ]