ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.เทิดทูน สุจารี ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.เทิดทูน สุจารี ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา และมีพิธีแสดงความยินดีในวันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

จตุรภัทร ประทุม

ครูชำนาญการพิเศษ, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, [ website: http://bit.ly/jaturapad ], [ facebook: http://bit.ly/jaturapadpage ]