ประกาศการรับสมัครนักเรียนแบบออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ตาม ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 เพื่อป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การรับสมัครนักเรียนแบบออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของโรงเรียน (http://www.patwit.ac.th) หรือลิงค์ https://forms.gle/EZd3NkwbCTmgkg9t7 และ https://forms.gle/wk4BpBk744kYt3mL8 โดยจะเปิดระบบรับสมัครระหว่างวันที่ 20-25 มีนาคม 2563 ส่วนการสอบคัดเลือก และการมอบตัว โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหรือจนกว่าจะได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นลำดับต่อไป
———————————————-

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์เพื่อเข้าเรียน โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จตุรภัทร ประทุม

ครูชำนาญการพิเศษ, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, [ website: http://bit.ly/jaturapad ], [ facebook: http://bit.ly/jaturapadpage ]